Jump to content


Κανονισμοί Λειτουργίας

Ελληνική Λέσχη Φίλων και Κατόχων Audi

Audi Club

Κανονισμοί λειτουργίας και χρήσης του Forum

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο για την ανάγνωση και την πλήρη κατανόηση των κανονισμών που αναφέρονται παρακάτω. Αν συμφωνείτε με τους κανονισμούς και επιθυμείτε να συνεχίσετε την εγγραφή σας στην λέσχη των κατόχων και φίλων Audi, απλά πατήστε το κουμπί «Εγγραφή». Για να ακυρώσετε την εγγραφή σας πατήστε το κουμπί «Πίσω».
Για την εύρυθμη λειτουργία του πεδίου συζήτησης (forum) έχουν οριστεί εκτός του administrator και οι moderators (συντονιστές).
Ο administrator και οι moderators δεν είναι κατʼανάγκη υπεύθυνοι για τα posts που δημοσιεύονται στο forum. Δεν είναι επίσης υπεύθυνοι και δεν εγγυώνται την ακρίβεια των posts καθώς και των περιεχομένων τους.

Γενικά

Το AUDI CLUB διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.Το ΑUDI CLUB διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο χρήστης κατά την εγγραφή του, αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας και λειτουργίας του site.Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές προκειμένου να ζητήσει διόρθωση ή διαγραφή του.Επισκέπτες / χρήστες του ΑUDI CLUB που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΑUDI CLUB μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Σε περίπτωση εγγραφής και επομένως υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους το ΑUDI CLUB διατηρεί το δικαίωμα να τους διαγράφει.Το ΑUDI CLUB είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς αλλά και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του «δικτυακού τόπου», συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων του, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το συγκεκριμένο «δικτυακό τόπο», χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή/και υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος «δικτυακού τόπου» και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.Forum

Τα μηνύματα που καταγράφονται και εμφανίζονται στο Forum αντιπροσωπεύουν τις απόψεις των εγγεγραμμένων χρηστών του ΑUDI CLUB και σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν ή εκφράζουν την θέση του ΑUDI CLUB και των ιδρυτών του. Ακόμα και μέλη της συντονιστικής ή διαχειριστικής ομάδας εκφράζουν την προσωπική τους άποψη και όχι απαραίτητα τη θέση του ΑUDI CLUB και του ιδρυτών του. Οι διαχειριστές του Forum έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα μηνύματα που ανταλλάσουν οι χρήστες μεταξύ τους, εφόσον αυτά έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην λειτουργία και γενικότερη πορεία της λέσχης και του πεδίου συζήτησης. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού έχουν οριστεί από την διαχειριστική ομάδα ασφαλιστικές δικλείδες που περιλαμβάνουν λέξεις και φράσεις –κλειδιά των οποίων το περιεχόμενο δεν συνάδει με την εύρυθμη λειτουργία του πεδίου συζήτησης.

Διαφημίσεις

Το ΑUDI CLUB δεν εκπροσωπεί ή υποστηρίζει την ορθότητα ή την αξιοπιστία των πληροφοριών, των περιεχομένων και των διαφημίσεων που περιέχονται, κατανέμονται, έχουν σύνδεσμο, μεταφέρθηκαν τοπικά ή προσπελάστηκαν από οποιοδήποτε σημείο αυτού του website, ούτε την ποιότητα οποιουδήποτε προϊόντος, πληροφορίας ή άλλων σχετικών που εμφανίστηκαν, αγοράστηκαν ή αποκτήθηκαν από εσάς ως καρπός διαφήμισης ή άλλης πληροφορίας ή προσφοράς που παρουσιάστηκαν από το ΑUDI CLUB . Με την γνώση του παρόντος, η εμπιστοσύνη που θα δείξετε σε οτιδήποτε σχετικό είναι με μοναδικά δική σας ευθύνη.

Αγγελίες

Το AUDI CLUB στο συγκεκριμένο τμήμα του λειτουργεί ως μέσο ολοκλήρωσης των συναλλαγών μεταξύ των μελών του. Δεν εμπλέκεται στη διαδικασία και δεν έχει κανένα όφελος οικονομικό ή άλλο. Η φερεγγυότητα των συναλλασσόμενων μερών και η ποιότητα, κατάσταση λειτουργίας ή νομιμότητα των πωλούμενων προϊόντων δεν ελέγχεται από την διοίκηση του AUDI CLUB ή τη διαχειριστική-συντονιστική του ομάδα. Κάτι τέτοιο είναι αποκλειστική ευθύνη των συναλλασσόμενων μερών. Σε κάθε περίπτωση φαινόμενα απάτης από αγοραπωλησίες που έχουν ανακοινωθεί στο συγκεκριμένο τμήμα του AUDI CLUB θα πρέπει να αναφέρονται άμεσα στους διαχειριστές ή στους αρμόδιους συντονιστές.

Οι αγγελίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν πλήρεις, δηλαδή να περιλαμβάνουν προτεινόμενη τιμή και σαφή περιγραφή του προϊόντος (ακριβές μοντέλο/τύπο, ημερομηνία αγοράς, τυχόν υπόλοιπο εγγύησης κλπ).

Οι δημοσιευόμενες αγγελίες πρέπει να θεωρούνται «προς ανάγνωση μόνο», και γενικώς δεν επιδέχονται σχολιασμού. Αναλυτικά:
- Επιτρέπονται μόνο οι αγγελίες αυτοκινητιστικού περιεχομένου και μικροσυσκευών.( π.χ αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, αξεσουάρ και εξαρτήματα αυτών, κινητά τηλέφωνα, mp3, κάμερες, υπολογιστές κ.λ.π).
- Επιτρέπονται διευκρινιστικές ερωτήσεις προς τον πωλητή (π.χ. για τα χαρακτηριστικά ή τη λειτουργική κατάσταση του προϊόντος).
- Απαγορεύεται ο σχολιασμός του προς πώληση αντικειμένου όσο και της τιμής του (π.χ. «με τόσα που τo πουλάς, αγοράζω καινούργιo»).
- Απαγορεύεται η αντιπαραβολή με ανταγωνιστικές αγγελίες/προτάσεις.

Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση αγγελιών από καταστήματα, καθώς και για αμιγώς εμπορικούς-διαφημιστικούς σκοπούς.
Δεν επιτρέπονται οι αγγελίες που απευθύνονται σε πώληση - αγορά ακινήτων.

Απαγορεύεται το bumping, δηλαδή η δημοσίευση από τον δημιουργό μίας αγοραπωλησίας νέων μηνυμάτων κάτω από το αρχικό του μήνυμα, με μοναδικό σκοπό την αναθέρμανση της αγοραπωλίας στη λίστα μηνυμάτων.

Όταν η πώληση ή αγορά ενός προϊόντος ολοκληρώνεται, το μέλος που δημοσίευσε την αγγελία, πρέπει να ενημερώνει τους Διαχειριστές, ή να απαντά στην αγγελία αναφέροντας ότι έλαβε τέλος, ώστε η αγγελία να κλειδώνεται (ώστε να φαίνονται ποιες είναι ακόμα ενεργές και ποιες όχι).

Για οποιαδήποτε τυχών απορία ή αμφιβολία σας σχετικά με την αγγελία που θέλετε να δημοσιεύσετε, παρακαλούμε επικοινωνήστε προηγουμένως με την Διαχειριστική ομάδα.
Οι διαχειριστές και οι συντονιστές της κατηγορίας διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης ή/και διαγραφής μέρους ή όλου μηνυμάτων που δεν είναι σύμφωνα με τους ανωτέρω κανονισμούς, κατά την αποκλειστική τους κρίση.


Δεσμοί προς άλλους δικτυακούς τόπους.

Η διαχειριστική ομάδα του Audi Club δεν ευθύνεται για την ποιότητα των υπηρεσιών , το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που είναι δυνατόν να υπάρχουν σε άλλες σελίδες του διαδικτύου, σχετικές με το αυτοκίνητο ή όχι, τις οποίες προτείνουν οι χρήστες του πεδίου συζήτησης σε διάφορα σημεία του. Επίσης, η διαχειριστική ομάδα, δεν πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζημιές σε Η/Υ χρηστών του πεδίου συζήτησης που προκληθούν από την πρόσβαση σε ιστοσελίδες που προβάλλονται σε αυτό. Τα μέλη που διαπιστώσουν κάτι ανάλογο, οφείλουν να το γνωστοποιήσουν στην διαχειριστική ομάδα.

Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας (Email)

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας παρέχεται από το δικτυακό τόπο www.audi-club.gr στα εγγεγραμμένα μέλη, αφού προηγουμένως συμπληρώσουν σχετική φόρμα με κάποια προσωπικά στοιχεία, μερικά υποχρεωτικά και άλλα προαιρετικά κατά την διαδικάσία εγγραφής τους, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν και μόνο τότε. Με αυτό τον τρόπο εγγράφονται στους χρήστες παραληπτών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. Ενημερωτικά δελτία τύπου κλπ), χωρίς να αποκτούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία προστατεύονται από τους νόμους και τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Ο διαχειριστής του «δικτυακού τόπου» έχει το δικαίωμα της μη παροχής της υπηρεσίας σε συγκεκριμένο μέλος, την μόνιμη ή προσωρινή διακοπή της υπηρεσίας χωρίς καμία προειδοποίηση. Για τα προσωπικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την διάθεση της υπηρεσίας ισχύει η παράγραφος «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων». Η διαχειριστική ομάδα διατηρεί το δικαίωμα χρήσης και άλλου είδους υπηρεσιών για την σωστή και έγκαιρη ενημέρωση των μελών της λέσχης με όποιο τρόπο κρίνεται πρόσφορος.

Συνομιλίες (Chat, Shoutbox) και συγγραφή posts

Αυτός ο «δικτυακός τόπος» παρέχει την δυνατότητα πραγματοποίησης συνομιλιών σε πραγματικό χρόνο με άλλους χρήστες του Διαδικτύου. Αυτό γίνεται με βάση τους όρους που υπαγορεύει ο Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών Internet (NETIQUETTE). Η συμμετοχή στις συνομιλίες θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευπρέπεια, ευγένεια και διακριτικότητα. Κάθε επισκέπτης που συμμετέχει οφείλει να μην προσβάλει ή θίγει με οποιονδήποτε τρόπο πρόσωπα ή καταστάσεις. Το περιεχόμενο των συνομιλιών δεν εκφράζουν ή υιοθετούνται από τους εκπροσώπους του «δικτυακού τόπου» αλλά αποτελούν τις απόψεις των επισκεπτών που τις διατυπώνουν. Ο διαχειριστής ή οποιοσδήποτε άλλος εκπρόσωπος του
«δικτυακού τόπου» έχει το δικαίωμα της μόνιμης ή προσωρινής διακοπής της υπηρεσίας γενικά ή σε συγκεκριμένο επισκέπτη ή ομάδα επισκεπτών, χωρίς προειδοποίηση. Στην υπηρεσία αυτή τα μέλη προτείνεται να συμμετάσχουν με την χρήση πεζών γραμμάτων και όχι κεφαλαίων. Ο administrator και οι moderators διατηρούν το δικαίωμα παρατήρησης στα μέλη που δεν χρησιμοποιούν μικρά γράμματα για τις δημοσιεύσεις τους στο forum εν γένει.
ʽΟποίος χρήστης αισθάνεται ότι θίγεται από τις απόψεις που δημοσιεύονται, έχει την δυνατότητα να το γνωστοποιήσει στην ομάδα διοίκησης του forum (administration team) με email του στις εξής διευθύνσεις : info@audi-club.gr ή admin@audi-club.gr. Η ομάδα διαχείρισης έχει το δικαίωμα και την δυνατότητα να επέμβει και να αποσύρει οποιοδήποτε προσβλητικό μήνυμα εντός λογικών χρονικών ορίων αν αποφασίσει ότι κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο. Στις δημοσιεύσεις, τα μέλη του forum δεν επιτρέπεται να αναφέρονται με μειωτικούς χαρακτηρισμούς για το πολίτευμα, την θρησκεία και την γενετήσια αξιοπρέπεια των άλλων μελών. Οι δημοσιεύσεις του κάθε μέλους αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του, εφόσον δεν είναι πνευματική ιδιοκτησία τρίτων. Κάθε επισκέπτης/χρήστης μπορεί να εγγραφτεί στο Φόρουμ μόνο με ένα ψευδώνυμο. Για την εγγραφή δεν απαιτείται αγορά προϊόντος ή συνδρομή. Αν διαπιστωθεί, ότι υπάρχει χρήστης με περισσότερα του ενός ψευδώνυμα, η διαχειριστική ομάδα είναι σε θέση να προτείνει στο μέλος, ποιο ψευδώνυμο επιθυμεί να κρατήσει για την είσοδο του στο forum και να πράξει ανάλογα. Τα μηνύματα που δημοσιεύονται πρέπει να μην έχουν παραπλανητικό περιεχόμενο, να είναι γραμμένα με μικρούς χαρακτήρες, να μην περιέχουν βωμολοχίες, και να μην γράφονται με χαρακτήρες Greeklish (εξαιρούνται οι χρήστες που διαμένουν εκτός Ελλάδος και συνεπώς δεν έχουν την δυνατότητα να γράφουν με ελληνικούς χαρακτήρες).Η διαχειριστική ομάδα διατηρεί το δικαίωμα παρατήρησης στα μέλη που παραβαίνουν τον προηγούμενο κανόνα και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους, μπορεί να αποφασίσει την προσωρινή η μόνιμη απομάκρυνση τους. Συνεπώς, με την αποδοχή των ανωτέρω, οι χρήστες αποδέχονται ανεπιφυλάκτως την μη χρησιμοποίηση του forum για δημοσίευση πλαστών ή/και παραπλανητικών μηνυμάτων καθώς και μηνυμάτων που το περιεχόμενο τους είναι απειλητικό, ανακριβές, υβριστικό, άσεμνο ή προσβάλει την γενετήσια αξιοπρέπεια του ατόμου γενικότερα Παρακαλούνται οι χρήστες να αναγράφουν την πηγή οποιουδήποτε κειμένου που επεξεργάζονται και παραθέτουν στο forum και δεν είναι αποτέλεσμα δικής τους συγγραφής. . Γενικά τα μηνύματα απαγορεύεται να περιέχουν σημεία που μπορούν να εκθέσουν τον «δικτυακό τόπο» και τα μέλη αυτού καθώς επίσης και να οδηγούν σε πράξεις αξιόποινες ή αντίθετες προς την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και των διεθνών συμβάσεων.

Cookies

Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών/σελίδων του «δικτυακού τόπου» Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.
Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών/σελίδων του «δικτυακού τόπου» και μόνο. Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων/υπηρεσιών του «δικτυακού τόπου» μπορεί να ρυθμίσει το σύστημα του ή το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες/σελίδες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του «δικτυακού τόπου» δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Προσωπικά στοιχεία χρηστών.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει ο διαχειριστής και απαιτούνται για τη χρήση ορισμένων και μόνο σελίδων/υπηρεσιών του «δικτυακού τόπου» είναι

Α. Πάγια στοιχεία, που καταγράφονται κατά την περιήγηση στις σελίδες του «δικτυακού τόπου»:

- Διεύθυνση IP, την μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση που αποδίδεται από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet στον επισκέπτη/χρήστη για την ταυτοποίηση του στο δίκτυο
- Το λογισμικό περιήγησης που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης για την πλοήγηση του στο παρόν δικτυακό κόμβο.

Β. Υποχρεωτικά στοιχεία, τα οποία δηλώνονται κατά την εγγραφή για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους:

- ψευδώνυμο
- κωδικός πρόσβασης
- η διεύθυνση της ηλεκτρονικής θυρίδας του επισκέπτη/χρήστη (e-mail)

Γ. Προαιρετικά στοιχεία, τα οποία δηλώνονται κατά την διάρκεια της εγγραφής ή αργότερα:

- ονοματεπώνυμο
- φύλο
- αριθμός τηλεφώνου
- ημερομηνία γενεθλίων
- τοποθεσία κατοικίας
- μοντέλο αυτοκινήτου
- ο προσωπικός κωδικός αναγνώρισης μέλους (PIN)
- διευθύνσεις επικοινωνίας μέσω υπηρεσιών online ανταλλαγής μηνυμάτων (πχ AOL, MSN, ICQ κλπ)
- διεύθυνση προσωπικής ιστοσελίδας
- προτιμήσεις και ενδιαφέροντα

Ειδικά τα στοιχεία της κατηγορίας Γ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επικοινωνία των διαχειριστών του δικτυακού κόμβου με τα μέλη και την παροχή πληροφοριών.
Τα συγκεκριμένα στοιχεία παραμένουν στο αρχείο του διαχειριστή του δικτυακού τόπου, αξιοποιούνται μόνο για το σκοπό o οποίος έχει ήδη αναφερθεί και δεν κοινοποιούνται, προωθούνται, ανακοινώνονται, δημοσιεύονται σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) και για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.


Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Η διαχειριστική ομάδα διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης των ανωτέρω όρων σε περίπτωση που προκύψουν νέα δεδομένα στην λειτουργία του forum και της λέσχης γενικότερα.


Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης : 11/02/2008

Με εκτίμηση
Η ομάδα διαχείρισης του Audi Club.